Vakantiewoning en BTW 

De BTW die u betaalt over de aankoop van een (nieuwe) vakantiewoning kunt u onder voorwaarden aftrekken. Hetzelfde geldt voor de BTW op de exploitatiekosten en onderhoud van de vakantiewoning. Wij geven kort inzicht in de regels die hiervoor gelden.

BTW-ondernemer

U kunt alleen BTW in aftrek brengen als u ondernemer bent voor de BTW. Recht op aftrek bestaat bovendien alleen voor zover u BTW-belaste activiteiten verricht. Als u een vakantiewoning bedrijfsmatig (met enige regelmaat) verhuurt, bent u in beginsel BTW-ondernemer. Daarbij maakt het niet uit of u de vakantiewoning direct aan gasten verhuurt of dat u via een tussenpersoon (bijvoorbeeld reisbureau of vakantiepark) verhuurt. Koopt u de vakantiewoning (nagenoeg) alleen voor privégebruik, dan zult u niet als ondernemer kwalificeren. Bij een vakantiewoningencomplex zal tevens moeten worden beoordeeld of u zelfstandig optreedt ten opzichte van de exploitant van het complex. De zelfstandigheid van de eigenaren/verhuurders zal moeten worden getoetst door de Belastingdienst die competent is voor de exploitant van het complex.

De verhuur van vakantiewoningen binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden is belast met 6% BTW. Van kort verblijf is in ieder geval sprake als het verblijf niet langer dan zes maanden duurt.

Aftrek van voorbelasting

Bent u BTW-ondernemer voor de verhuur van de vakantiewoning, dan kunt u de BTW op de aankoop en (exploitatie)kosten aftrekken.

Als de vakantiewoning als onroerende zaak kwalificeert kan de BTW op de aankoop worden afgetrokken voor zover de vakantiewoning voor belaste ondernemersactiviteiten (de verhuur aan gasten) wordt gebruikt. Voor zover de vakantiewoning voor privédoeleinden wordt gebruikt, bestaat (sinds 1 januari 2011) geen recht op aftrek. Als u de exploitatie van de vakantiewoning volledig heeft uitbesteed aan een tussenpersoon, dan zult u (net als een normale huurder) huur moet betalen aan die tussenpersoon als u de vakantiewoning zelf wilt gebruiken. In dat geval mag u de BTW op de aankoop van de onroerende vakantiewoning wel volledig in aftrek brengen, mits u als zelfstandig ondernemer kwalificeert. Voor vakantiewoningen die al vóór 1 januari 2011 werden verhuurd met BTW, geldt nog de 'oude' regeling. De BTW op de aankoop kon (in 2010 of eerder) volledig worden afgetrokken. Jaarlijks moet BTW worden betaald over de voor het privégebruik 'gemaakte uitgaven'. De jaarlijkse gemaakte uitgaven bestaan kort gezegd uit 1/10 van de aankoopprijs (voor de eerste tien jaar) en de kosten in dat jaar waarop BTW drukt.

Vraag gratis
de brochure aan

Wilt u graag meer weten over de prachtige recreatiewoningen van Het Baken Gorishoek op deze unieke locatie in Zeeland? Vraag dan gratis de brochure aan en laat u inspireren door de mogelijkheden. Wie weet is Het Baken Gorishoek binnenkort wel uw thuis aan de branding van de Oosterschelde.